Máy dán màng BOPP dạng lốc tự động YUPA 400CI

999.888