Chìa khóa trao tay

Thanh Nga Group cung cấp giải pháp dịch vụ toàn diện để thực hiện các Dịch vụ Đóng gói Hợp đồng. Ngay từ việc xử lý thiết bị và công cụ đến cung cấp nhân lực và vật tư tiêu hao trên khắp toàn quốc, đội ngũ chuyên gia được đào tạo của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24×7.

Thanh Nga Group cung cấp giải pháp dịch vụ toàn diện để thực hiện các Dịch vụ Đóng gói Hợp đồng. Ngay từ việc xử lý thiết bị và công cụ đến cung cấp nhân lực và vật tư tiêu hao trên khắp toàn quốc, đội ngũ chuyên gia được đào tạo của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24×7.

Chìa khóa trao tay

Một số hợp đồng Dịch vụ Bảo trì và Vận hành Hàng năm tại chỗ cho thiết bị đóng gói được cung cấp dưới đây:

  • Tự động và bán tự động đóng đai.
  • Hệ thống quấn căng.
  • Tự động hóa & Tích hợp Hệ thống Xử lý Vật liệu.
  • Tự động hóa Hệ thống Cân & Từ chối Trực tuyến với Ghi nhãn Mã vạch và tích hợp với Hệ thống ERP.
  • Hệ thống giám sát từ xa trực tuyến.
  • Tất cả các loại chuyển đổi điện và tăng cấp độ như vi điều khiển sang PLC, ổ đĩa DC sang AC, Logic chuyển tiếp.

Trả lời