Máy bọc giấy bóng kính 3D hộp nhỏ tự động YUPA-250SWB

999.888