Chuyển giao công nghệ

Thanh Nga Group cung cấp Chương trình đào tạo giá trị gia tăng độc quyền để hỗ trợ Khách hàng trong việc lắp ráp, xử lý, thử nghiệm và vận hành thiết bị. Để vận hành các Giải pháp một cách cẩn thận, cần phải đào tạo để đạt được hiệu quả hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy trong thời gian dài và đảm bảo không cản trở quy trình sản xuất. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi rất thành thạo trong việc cung cấp các khóa đào tạo vận hành và bảo trì từ đầu đến cuối, đồng thời tùy chỉnh cách tiếp cận và quy trình theo địa điểm của khách hàng và quy trình đóng gói tương ứng.

Chuyển giao công nghệ

Đào tạo được cung cấp cho khách hàng thông qua phương pháp tiếp cận trực tiếp chi tiết và được thực hiện tại chỗ bởi các chuyên gia của chúng tôi. khách hàng sẽ không gặp rắc rối nào khi xử lý Thiết bị, Công cụ và Vật phẩm.

Trả lời