Máy bọc BOPP bọc giấy bóng kính tự động hoàn toàn YUPA-380

999.888