Khảo sát và tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc quyền về hệ thống đóng gói tại các nhà máy
Khảo sát và tư vấn
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc quyền về hệ thống đóng gói tại các nhà máy Thép & Kim loại. dây chuyền đóng gói hàng công xuất lớn liên quan đến phân tích chuyên sâu về quy trình hiện có, chất lượng và năng suất của các phương pháp đóng gói hiện có của khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tại Thanh Nga Group tập hợp nhiều năm kiến ​​thức về ngành và nhiều dự án để phát triển các sáng kiến ​​đóng gói toàn cầu nhằm giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của bạn.

Khảo sát và tư vấn

Kiểm tra thực địa
Nhóm của chúng tôi nghiên cứu các danh mục sau :

  • Ứng dụng sản phẩm của bạn
  • Các kiểu gói hiện có và mục đích của nó
  • Thông số kỹ thuật và chi phí vật liệu hiện tại / Tỷ lệ đơn vị
  • Phương pháp đóng gói, xử lý và bảo quản hiện có
  • Các phương pháp tải, giằng / buộc để vận chuyển
  • Phương thức vận chuyển
  • Phương tiện xử lý, lưu trữ và giải nén của khách hàng cuối

Nghiên cứu chi tiết giúp chúng tôi hiểu những gì liên quan đến yêu cầu đóng gói của khách hàng và do đó mở đường cho các chuyên gia của chúng tôi thiết kế, thử nghiệm và đề xuất các hệ thống đóng gói tối ưu.

Nhiệm vụ đánh giá bao bì liên quan đến việc kiểm tra toàn diện các phương pháp đóng gói hiện tại của khách hàng cũng như thiết kế và thử nghiệm các hệ thống đóng gói thay thế. Tất cả công việc được tiến hành tại tại hiện trường tại địa điểm của khách hàng.

Các bài kiểm tra được ghi lại và các kỹ sư của chúng tôi cung cấp cho khách hàng bằng báo cáo toàn diện bằng văn bản với các khuyến nghị chi tiết.

Trả lời