Máy gói giấy bóng kính, BOPP hộp nước, gói thuốc lá, xà phồng café… tự động YUPA-200A

999.888