Máy siết nắp chai bán tự động 2 moto R50

19.500.000