Máy siết nắp chai bán tụ động 2 moto R120

28.000.000