Máy gấp và dán hộp nhựa YUPA AP-2850 (chiều rộng hộp chưa mở 780mm)

999.888