Máy dựng hộp giấy, hộp carton YUPA LY-200-460

999.888