Máy gấp và dán hộp nhựa YUPA AP-18 (chiều dài hộp 3m)

999.888