Máy dựng hộp giấy, hộp carton YUPA LY-200-660

999.888