Máy đóng gói ngang kết hợp co màng tự động cho hộp thuốc, hộp mỹ phẩm YUPA FS-590

999.888