Máy đóng gói ngang kết hợp co màng tự động cho bát đĩa, cốc chén YUPA SZS-590X

999.888