Máy đóng gói ngang kết hợp co màng tự động cho chai lọ YUPA FS-590

999.888