Máy đóng gói chân không công nghiêp sản phẩm chè LD 300

4.180.000