Máy đóng đai KZL-19/25/32 khí nén (máy căng dây đai và máy khóa dây đai)

9.500.000