Máy dán hộp giấy loại nhỏ tự động YUPA-F-12-B/H

999.888