Máy co màng nhiệt khổ lớn tự động YUPA-FL950A

999.999