Máy co màng PE khổ lớn tự động YUPA-FL950

999.999