Máy quấn màng PE bọc cuộn dây đồng kết hợp đóng đai tự động YUPA-1200

999.888