Máy đóng gói chân không công nghiêp sản phẩm chè LD 660

10.200.000