Máy đóng dây cao su bán tự động, Máy tải tước và uốn Wl-120

0