Máy dán màng seal (siu) nhôm cầm tay KM 800A

2.100.000