Máy dán màng seal (siu) nhôm cầm tay KM 800B

3.000.000