Máy dán hộp bánh, hộp trà… tự động YUPA-700

999.888