Máy bọc màng co nhiệt tự động YUPA-FL653A

999.999