Wl-169 Cáp phẳng hoàn toàn tự động cho cả Máy uốn ống đầu cuối và Máy chèn ống co nhiệt

0