Thiết bị tuốt dây cáp điện & khí nén kinh tế cho cáp nhiều lõi nhỏ (WL-305 / 310/315/330/416)

0