Thiết bị cắt băng Velcro siêu âm có đục lỗ PFL-AH80

0