Máy co màng lốc chai lon nước tự động YUPA-B6540

999.888