Tăng trưởng GRDP nửa đầu năm của 5 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước 2021 thay đổi ra sao, Hải Phòng còn ở top 1?

Về tăng trưởng GRDP của các địa phương trên cả nước trong nửa đầu năm 2022, cả nước có rất nhiều tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10% như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Riêng 5 địa phương từng có GRDP cao nhất cả nước năm 2021 là Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Ninh Thuận và Thanh Hóa cũng có sự thay đổi về thứ hạng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tăng trưởng GRDP nửa đầu năm

Năm 2021, những địa phương nào ghi nhận tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước?

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 của Tổng cục Thống kê đã chỉ ra 5 địa phương có tốc độ tăng trước GRDP cao nhất cả nước. Theo đó, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2021, đạt 12,38% so với năm 2020.  Đứng thứ hai là Quảng Ninh với 10,28%. Với kết quả này, Quảng Ninh nằm trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao và là tỉnh liên tục trong 6 năm liền có tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Theo sau là các địa phương bao gồm Gia LaiNinh Thuận và Thanh Hóa, với tăng trưởng GRDP năm 2021 lần lượt đạt 9,03%, 9% và 8,85%.

GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của 5 địa phương này tăng trưởng ra sao?

Sang đến năm 2022, số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP 6 tháng đầu năm 2022 của cả nước nhìn chung tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, con số này thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Xét theo từng địa phương, trong nửa đầu năm 2022, cả nước có rất nhiều tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10% như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Riêng 5 địa phương từng có GRDP cao nhất cả nước năm 2021 là Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai, Ninh Thuận và Thanh Hóa cũng có sự thay đổi về thứ hạng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Hải Phòng

Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố ước tăng 11,1%, thấp hơn mức tăng 13,52% của 6 tháng năm 2021. Với mức tăng trưởng này, Hải Phòng đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. 

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,67%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,32%, đóng góp 7,27 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,05%, đóng góp 3,23 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố trong 6 tháng qua đạt 53.969,7 tỷ đồng, tăng trên 18,5% so với cùng kì năm 2021. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 279.430 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động đầu tư tại Hải Phòng diễn ra rất sôi động, thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt 75.368,8 tỷ đồng, tăng 2,56%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 1,1 tỷ USD.

Quảng Ninh

Căn cứ vào số liệu từ Cục Thống kê Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt 10,66%, đứng thứ 9 cả nước và đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng ghi nhận tốc độ tăng trưởng 6 tháng đạt 12,04%, chiếm 55,7% trong GRDP của tỉnh. Đáng chú ý, các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực công nghiệp – xây dựng là công nghiệp khai khoáng, xây dựng, lại ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong những tháng đầu năm. Cụ thể, ngành khai khoáng tăng 15,16%, ngành xây dựng tăng 17,3%.

Bên cạnh đó, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 27.190 tỷ đồng, bằng 52% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 6.450 tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 20.740 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm, tăng 14% so với cùng kỳ.

Gia Lai

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,87%. Trong đó, khu vực nông-lâm và thủy sản tăng 5,84%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 13,36%; khu vực dịch vụ tăng 5,02%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 33,33%; thu ngân sách đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong 6 tháng qua, có 5 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 629,3 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,31%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 16.325 tỷ đồng, giảm 27,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, cụ thể: dịch vụ lưu trú tăng 11,49%, ăn uống tăng 16,74%, lữ hành tăng 9,92%…

Ninh Thuận

Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, quý 1 tăng 3,71%, quý 2 tăng 2,52%. 

Tuy nhiên, Cục Thống kê Ninh Thuận nhận định, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua (2011-2021). Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,88%, đóng góp 1,3 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,57%, đóng góp giảm 0,21 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,08%, đóng góp 2,46 điểm phần trăm; thuế sản phẩm giảm 8,09%, đóng góp giảm 0,46 điểm phần trăm.

Thanh Hóa

Dữ liệu tình hình kinh tế – xã hội của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa cho hay, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh ước tính tăng 13,41% so với cùng kỳ năm trước, cao thứ ba cả nước. Trong đó, nông – lâm – thủy sản tăng 1,93%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,30% (riêng công nghiệp tăng 19,62%); các ngành dịch vụ tăng 7,80%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 36,06%.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 7.232 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 4.529 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ.

Nguồn: Giang Anh http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tang-truong-grdp-nua-dau-nam-cua-5-dia-phuong-tang-truong-cao-nhat-ca-nuoc-2021-thay-doi-ra-sao-hai-phong-con-o-top-1-42022107114347568.htm

Trả lời