Máy thông cống áp lực nước WD 2815 – chạy điện 380V

0