Máy cắt dây đôi tự động, Máy tuốt dây máy tính, Máy cắt dây 2 Dải cắt dây cùng một lúc Wl-Bsdb / Bsdb2

0